بسم الله الرحمن الرحیم

 

نشانه ها ی و علایم مزاج سرد طبیعی کند

1-کم خونی

2- وجود خون غلیظ

3- سفت شدو ورد ها

4- خشک شدن تمام بدن

5- کلفت و فر فری بودن موی بدن

×××××××××××××××××××××

 

نشانه  های مزاج گرم طبیعی کبد

1- گشادشدن ورید ها

2-- گرم شدن خون ؛

3- گرم شدن بدن ؛

 4- موی زیاد بر رویه ی خارجی مقابل سر دنده های نزدیک شکم ،نشان ا ز مزاجم گرم طبیعی کبد است

5- اشتهای زیاد برای خوردن و نوشیدن

×××××××××××××××××××××××××××××××

 

نشانه ها و علایم گرم و خشک طبیعی کبد

1- خون غلیظ

2- رویش موی بسیار و سیاه بر بالای دنده های نزدیک شکم

 3- گشاد و سفت شدن ورید ها و پر از خون شدن آن ها

 4- درانتهای دوران جوانی ؛،سودا و صفرای بسیاری از کبد تراوش می کند

5- حرارت و سفتی بدن

×××××××××××××××××××××××××××××××××

 نشانه ها و علایم مزاج گرم و تر طبیعی کبد

 1- زیاد بود خون در بدن

 2- خون قوام یافته

 3- گشادی زیاده از حد ورید ها و نرم بودن آن ها

 4- رنگ خون ،سرخ خالص می باشد

 5- وجود موی فر فری

 6- داشتن بدنی نرم

×××××××××××××××××××××××××××××××

 

نشانه ها و علام مزاج سرد و خشک طبیعی کبد

 1- کم خونی

2- گرمای کم خون و بدن

 3- تنگ وسفت و پنهان بودن رگ ها

 4- خشکی در تمام  بدن

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم